Strona Dzielnicy Bemowo Strona Biuletynu Informacji Publicznej powrót na główną stronę napisz do nas

Doświadczenie i edukacja

Agnieszka Olszewska ur. 1977

Ukończyła Wydział Resocjalizacji w Instytucje Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego na kierunku Zastosowanie Psychologicznego Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz dwa lata szkolenia w psychoterapii poznawczo behawioralnej dla osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji rodzinnych. Ukończyła szereg szkoleń specjalizacyjnych m.in.: szkolenie dla mediatorów rodzinnych na superwizorów mediacji prowadzone przez Juttę Lack Stecker, (2009-2010) oraz dla rodzinnych mediatorów międzkulturowych Training in International Family Mediation (Bruksela 2011).

Ukończyła program „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” stopień I i II w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Od 2004 roku pracuje jako trenerka umiejętności społecznych szkoląc z umiejętności wychowawczych, mediacji rodzinnej, wielokulturowej oraz rozwiązywania konfliktów. Od 2007 roku jako mediatorka i trenerka pracuje na polu integracji cudzoziemców w Polsce. Prowadzi szkolenia komunikacji międzykulturowej, warsztaty integracyjne dla cudzoziemców oraz osób pracujących z cudzoziemcami we współpracy m.in. z Państwowym Instytutem Spraw Międzynarodowych (MSZ), Instytutem Spraw Społecznych, Polską Akcją Humanitarną, Strażą Graniczną.

W Poradni zajmuje się prowadzeniem grupowych zajęć psychoedukacyjnych oraz mediacji.

Prywatnie mama Zuzanny i Tymona.