Strona Dzielnicy Bemowo Strona Biuletynu Informacji Publicznej powrót na główną stronę napisz do nas
Doświadczenie i edukacja

Barbara Suchańska, ur. 1983

Ukończyła studia magisterskie ze specjalnościami psychoterapia oraz terapia rodzin i małżeństw na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych organizowane przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych w Warszawie.

Jest w trakcie 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii indywidualnej organizowanego przez Ośrodek Szkolenia i Psychoterapii Intra i rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, psychoterapię małżeństw i par oraz mediacje. Współpracuje ponadto z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.