Strona Dzielnicy Bemowo Strona Biuletynu Informacji Publicznej powrót na główną stronę napisz do nas

Historia działalności

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy, działającą na terenie Warszawy. Powstała jako Ośrodek Rodziny Gminy Bemowo w 1997 roku na wniosek ówczesnej Komisji Rodziny w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie profesjonalnej pomocy w zaistniałych trudnych sytuacjach rodzinnych, takich jak: kryzysy rodzinne, konflikty małżeńskie, trudności z wychowywaniem dzieci, zaburzenia emocjonalne członków rodziny, problemy natury prawnej.

Poradnia faktycznie swoją działalność rozpoczęła w marcu 1998 r. i w trakcie 17 lat swojego istnienia rozwinęła się zarówno kadrowo, jak i merytorycznie.

Obecnie Poradnia zatrudnia 12 osób na 8 etatach, z których większość to psycholodzy i pedagodzy posiadający kwalifikacje terapeutyczne.

Z perspektywy 16 lat pracy pokazuje się, że idea wsparcia rodziny w różnorodnych sytuacjach kryzysowych, których każda rodzina doświadcza, jest dziś koniecznością chwili. "Nie ta rodzina jest szczęśliwa, która nie ma problemów, ale ta, która umie je rozwiązywać." (P. Monroe) - piszemy w ulotce informacyjnej. I rzeczywiście - działania podejmowane przez Poradnię skierowane są na rzecz wszechstronnego rozwoju rodziny.

W naszej pracy łączymy systemowe spojrzenie na rozwój człowieka, jego relacji i więzi społecznych z analitycznym myśleniem o jego świecie wewnętrznym.

Mamy wizję rodziny, która spełnia różne zadania i doświadcza różnych trudności. W naszej pracy ważne jest udzielanie takiej ilości pomocy, jaka jest niezbędna do tego, aby rodzina po przezwyciężeniu tych trudności mogła dalej funkcjonować normalnie, czerpać z własnych zasobów i z własnej siły.

Nie wartościujemy naszych klientów - jesteśmy po to, aby rozumieć i pomagać.

W związku z tym, oferta Poradni skierowana jest do osób dorosłych i zogniskowana jest wokół dwóch obszarów: psychoedukacja i psychoterapia.