Strona Dzielnicy Bemowo Strona Biuletynu Informacji Publicznej powrót na główną stronę napisz do nas

Mediacje

Mediacje to rozwiązywanie konfliktu z pomocą mediatora - osoby bezstronnej i neutralnej, której zadaniem jest ułatwienie stronom wyrażenia swoich odczuć, emocji i oczekiwań oraz pomoc w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich zainteresowanych.

Mediacje mogą dotyczyć problemów w rodzinie, a także w szkole, w środowisku lokalnym i innych.

W Specjalistycznej Poradni Rodzinnej pracują mediatorzy wpisani przez Prezesa Sądu Okręgowego do wykazu instytucji i osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego.

Zapisy na konsultacje osobiście lub telefonicznie – w godz. 9.00-16.00
tel.: 22 664 13 42, 22 664 08 49